#DOESLIEF BESTE RADIOCAMPAGNE!


En wéér in de prijzen voor de #DOESLIEF campagne van Stichting SIRE: beste radiocampagne van het jaar volgens de vakjury van de RAB. Met dank aan Soundcircus en alle media die gratis ruimte beschikbaar hebben gesteld.